Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически факултет » Катедри » Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Обща и неорганична химия с методика на обучението по химия

Преподавател

Телефон/Имейл

Доц. д-р Ваня Димитрова Лекова
Ръководител катедра

032 261 420
vanlek@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Йорданка Димитрова Димова

032 261 230
dimova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Петя Емилова Маринова

032 261 445
marinova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Галя Костадинова Тончева

032 261 445
toncheva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Антоанета Анастасова Ангелачева

032 261 230
angel@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Йорданка Петрова Стефанова

032 261 230
jorpste@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Кирила Трифонова Стойнова

032 261 430
stoynova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Павел Руменов Янев

p.r.qnev@abv.bg

Химик Милена Колева Славова

032 261 428
milena@uni-plovdiv.bg

Химик Петя Александрова Петрова

032 261 463
palex@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 28 Април 2020