Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически факултет » Катедри » Органична химия

Органична химия

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

Проф. д-р Илиян Иванов Иванов
Ръководител катедра

032 261 349
ivanov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Стоянка Николова Атанасова

032 261 349
tanya@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Стела Миронова Статкова-Абегхе

032 261 349
stab@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Румяна Иванова Бакалска

032 261 348
bakalska@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Пламен Ангелов Ангелов

032 261 347
angelov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Солея Запрянова Даньо

032 261 308
dagnon@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Станимир Петров Манолов

032 261 349
manolov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Димитър Георгиев Божилов

032 261 397
bozhilov@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Йордан Иванов Стремски

032 261 346
stremski@uni-plovdiv.bg

Химик Катя Димитрова Станчева

032 261 409
kads@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 08 Януари 2021