Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически факултет » Катедри » Химична технология

Химична технология

Преподавател

Телефон/Имейл

Доц. д-р Мария Йорданова Ангелова-Ромова
Ръководител катедра

032 261 269
maioan@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Гинка Атанасова Антова

032 261 290
ginant@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Данчо Тончев Тончев

032 261 411
tonchev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Георги Иванов Патронов

032 261 411
patron@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Олга Тенчева Тенева

032 261 390
olga@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Жана Юлиянова Петкова

032 261 277
zhanapetkova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Ирена Петрова Костова

032 261 310
irena_kostova@uni-plovdiv.bg

Химик Жанет Бориславова Симеонова

032 261 245
simeonova@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 08 Януари 2021