Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Университетска библиотека » Работно време

Работно време

 

Централна библиотека:

 

Филиални библиотеки:

 

Забележка:

Работното време на Философско-историческата библиотека, Библиотеката по новогръцки език, литература и култура и Библиотеката по турски език, литература и култура се определя в началото на всеки семестър в зависимост от учебната програма. Работното време на Библиотеката по славистика и Руския център се определят от Филологическия факултет.

 

Последна промяна на 10 Февруари 2021