Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Юридически факултет » Катедри » Гражданскоправни науки

Гражданскоправни науки

Специализирана страница

Преподавател

Телефон

Проф. д-р Люба Панайотова
Ръководител катедра

032 261 339

lyubapanayotova@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Силви Чернев

032 261 339

silvy1@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Анелия Мингова

032 261 339

amingova@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Поля Голева

032 261 339

golevalaw@uni-plovdiv.bg

Проф. д-р Григор Григоров

032 261 339

grigorovg@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Илиян Шотлеков

032 261 339

ishotlekov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Теодора Филипова

032 261 339

t_filipova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Велина Тодорова

032 261 339

v.todorova@uni-plovdiv.bg

Доц. д.ю.н. Красен Стойчев

032 261 339

stoichev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Красимир Митев

032 261 339

mitev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Ярослава Генова

032 261 339

guenova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Мария Кьосева

032 261 339

mariakioseva@uni-plovdiv.bg

Доц.  д-р Димитър Деков

032 261 339

ddekov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Георги Ганчев

032 261 339

ganchevi@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Ангел Шопов

032 261 339

a_shopov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Жана Колева

032 261 339

jana.koleva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Александър Александров

032 261 339

a_alexandrov@uni-plovdiv.bg

Ас. Андреан Славчев

032 261 339

andrean.slavchev@uni-plovdiv.bg

СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА

ас. д-р Димитър Топузов

032 261 339

dimitar.topuzov@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 09 Февруари 2021