Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Юридически факултет » Катедри » Наказателноправни науки

Наказателноправни науки

Специализирана страница

Преподавател

Телефон

Доц. д-р Тервел Георгиев
Ръководител катедра

032 261 284

t.georgiev@uni-plovdiv.bg

Проф. д.ю.н Йонко Кунчев

032 261 284

yonko_kunchev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Даниела Дончева

032 261 284

dean.law@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Иван Ранчев

032 261 284

ivan.ranchev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Екатерина Салкова

032 261 284

ekaterina.salkova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Ваня Тодорова

032 261 284

vania_todorova1@uni-plovdiv.bg

СЕКРЕТАР НА КАТЕДРАТА

Гл. ас. д-р Петя Хаджийска

032 261 284

petya.hadzhiyska@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 08 Януари 2021