Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Дейности

Дейности

Анализи на числовите данни за съотношението на жените и мъжете в университетската общност по звена и направления и сравнение със средните стойности за ПУ, ВУ в България и ЕС за:

Анализи на резултати от проведени анкетни проучвания за равнопоставеността сред:

Анализ на резултатите от анкетно проучване за „Традиционни и съвременни стереотипни представи и предразсъдъци за ролята на жените/мъжете в професионалния и семеен живот“

Публикации:

 

Последна промяна на 23 Октомври 2020