Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Дейности » План за равнопоставеност между жените и мъжете в ПУ

План за равнопоставеност между жените и мъжете в ПУ

Планът за Равнпостованеност между жените и мъжете на ПУ "Паисий Хилендапски" е приет с решение на АС (Протокол №19/7.06.2021)

 

Последна промяна на 09 Август 2021