Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Полезно » Учебни зали

Учебни зали

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ В ПУ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Свали във формат xlsx

СГРАДА 1

РЕКТОРАТ - УЛ. "ЦАР АСЕН" 24

3 аудитория /сградата на кат. "Атомна физика"/

южен двор на ректората - II етаж

4, 5 и 11 аудитории

партер

6 аудитория, 13 семинарна зала

I етаж

119 кабинет - Юридическа библиотека

I етаж

7, 8 и 10 аудитории, 20 семинарна зала

II етаж

9 аудитория

III етаж

15, 16 семинарни зали

II сглобяема постройка - южен двор

17, 18 семинарни зали

III сглобяема постройка - южен двор

35a репетиционна зала

IV сглобяема постройка - южен двор

21, 22, 23 и 24 семинарни зали

I сглобяема постройка - южен двор

7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 сем. зали, 19 комп. зала, езиков каб. 1, 2, 3, 4

III етаж

337 кабинет - Икономическа библиотека

III етаж

Физически лаборатории

 

ХИМИЧЕСКА СГРАДА - ДВОРА НА РЕКТОРАТА

1 и 2 аудитории

партер

1, 2, 3 компютърни зали

II етаж

12 аудитория

IV етаж

25 и 26 семинарни зали

IV етаж

Химически лаборатории

 

Централна университетска библиотека

партер

КОРПУС А

50 семинарна зала

партер

Заседателна зала

 

КОРПУС Б

13 аудитория

партер

51 семинарна зала

партер

52, 53, 54 семинарни зали

II етаж

СГРАДА 2

РЕКТОРАТ - УЛ. "КОСТАКИ ПЕЕВ" 21

/Намира се зад Ректората, посока Сточна гара/

 

16 аудитория, 27, 28 семинарни зали

I етаж

17 аудитория, 31, 32 семинарни зали

II етаж

Биологически лаборатории

III етаж

18 аудитория, 33, 34, 35, 36 семинарни зали

IV етаж

19 аудитория, 37, 38, 40, 41 семинарни зали, 39 компютърна зала

V етаж

СГРАДА 3

ТЕПЕТО - УЛ. "ТОДОР САМОДУМОВ" № 2

14 и 15 аудитории

 

1, 2, 3, 4, 5 и 6 семинарни зали

 

Семинарна зала по молекулярна биология

 

Биологически лаборатории

 

СГРАДА 4

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - БУЛ. "БЪЛГАРИЯ" №236

101 и 103 кабинети по изобразително изкуство

I етаж

104, 105, 106 и 116 семинарни зали

I етаж

1 и 2 аули

II етаж

202 компютърна зала, 203 биолог. лаборатория

II етаж

204, 205, 206 и 216 семинарни зали

II етаж

301 Център за руски език и култура

III етаж

303, 304, 305, 306 и 316 семинарни зали

III етаж

401, 404, 405, 406 и 416 семинарни зали

IV етаж

402 кабинет по немски език

IV етаж

403 кабинет - Педагогическа библиотека

IV етаж

503 кабинет - Библиотека по западни филологии и американистика

V етаж

504, 505, 506 и 516 семинарни зали

V етаж

521 аудитория

V етаж

МАТЕМАТИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ - БУЛ."БЪЛГАРИЯ" № 236

122 аудитория

I етаж

231, 232, 233, 234, 235, 236, 225, 226, 227 и 237А семинарни зали

II етаж

234 кабинет - Библиотека по математика и информатика

II етаж

322, 323 и 324 аудитории

III етаж

332, 333, 334, 335 и 337А семинарни зали

III етаж

331 кабинет - Библиотека по турски език, култура и литература

III етаж

336 кабинет - Библиотека по гръцки език, култура и литература

III етаж

422, 423 и 424 аудитории

IV етаж

431, 432 и 433 компютърни зали

IV етаж

441, 434, 435, 436 и 427А семинарни зали

IV етаж

531, 532, 533, 534, 535, 536, 541, 546 и 547 компютърни зали

V етаж

601 аудитория

Жандармерия - бул.България 236

Спортна зала

бул.България 236 А

Стадион "Академик" - бул. "Константин Величков" 85

Нова зала и аудитория - обучение по физическо възпитание и спорт на всички специалности.

Изготвил: М. Стоименова

Дата: 14.02.2013 г.

Последна промяна на 07 Юни 2017