Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Формуляри за ползване на зали, отразяване на събития и други

Формуляри за ползване на зали, отразяване на събития и други

 

ФОРМУЛЯР за ползване на ЗАЛА КОМПАС

ФОРМУЛЯР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ТАБЛА ПРИ ПУ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

ФОРМУЛЯРИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ (звено „Аудио-визуален център”)

 

Последна промяна на 03 Октомври 2023