Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за научноизследователската дейност на преподавателя за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за научноизследователската дейност на преподавателя за периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ на преподавателя

Последна промяна на 24 Ноември 2020