Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за научноизследователската дейност на преподавателя

ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ за научноизследователската дейност на преподавателя

Индивидуален отчет за НИД на преподавателя за 2021 г.

Индивидуален отчет за НИД на преподавателя за 2020 г.

Индивидуален отчет за НИД на преподавателя за 2019 г.

Последна промяна на 02 Декември 2021