Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » Състав

Състав

        

  Главен експерт по проекти, научни и приложни програми

  Проф. д-р Невена Милева

  тел. 032/ 261 251

  е-mail: nmileva@uni-plovdiv.bg

                         

  Експерт на поделение "Научнопроектна дейност"

  Бояна Бонева

 тел. 032/ 261 362

  е-mail: boneva@uni-plovdiv.bg                   

  Експерт на поделение "Научнопроектна дейност"

  Ралица Гърбева

  тел. 032/ 261 362

  е-mail: ralitza@uni-plovdiv.bg

 

                   Счетоводител на Поделение "Научнопроектна дейност"

                   Дора Такева

                  тел.: 032/ 261 457

                  e-mail: takeva@uni-plovdiv.bg  

 

                   Експерт на Поделение "Научнопроектна дейност"

                   Полина Джамбова-Златарева

                  тел.: 032/ 261 384

                  e-mail: djambova@uni-plovdiv.bg                

  Експерт на поделение "Научнопроектна дейност"

  Меги Дакова

  тел. 032/ 261 352

  е-mail: mdakova@uni-plovdiv.bg

 

                    Експерт на Поделение "Научнопроектна дейност"

                    Илиана Саханджиева

                   тел.: 032/ 261 401

                   e-mail: ilianasah@uni-plovdiv.bg

 

                    Експерт на Поделение "Научнопроектна дейност"

                    Маргарита Янева

                   тел.: 032/ 261 401

                   e-mail: m.yaneva@uni-plovdiv.bg

                  

Поделение "Научнопроектна дейност"

тел. 032/ 261 352, 032/ 261 362

е-mail: npd@uni-plovdiv.bg

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Последна промяна на 24 Февруари 2021