Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » Състав

Състав

                  

  Помощник-ректор по проекти, научни и приложни програми

  Проф. д-р Невена Милева

  тел. 032/ 261 251

  е-mail: nevena.mileva@gmail.com

         

                  

  Експерт на поделение "Научна и приложна дейност"

  Бояна Бонева

  тел. 032/ 261 362

  е-mail: boneva@uni-plovdiv.bg

 

                  

  Експерт на поделение "Научна и приложна дейност"

  Ралица Гърбева

  тел. 032/ 261 362

  е-mail: ralitza@uni-plovdiv.bg

                  

  Експерт на поделение "Научна и приложна дейност"

  Меги Дакова

  тел. 032/ 261 352

  е-mail: mdakova@uni-plovdiv.bg

                  

Поделение "Научна и приложна дейност"

тел. 032/ 261 352, 032/ 261 362

е-mail: npd@uni-plovdiv.bg

                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Последна промяна на 07 Октомври 2019