Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Обяви и съобщения

Обяви и съобщения

*Уважаеми Kолеги,

Съгласно Заповед Р33-6031/30.11.2021 г.

Планираните за периода 01.12.2021-31.03.2022 г. мероприятия и събития, както и процедурите за заемане на академични длъжности и публични защити

могат да се провеждат присъствено, при условие, че всички присъстващи притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване.

С уважение,

Проф. д-р Невена Милева, Главен експерт на Поделение НПД

 

Проектоправилник на Поделение НПД

 

 

Последна промяна на 20 Декември 2021