Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Звена » Научноизследователска дейност » ПРЕЗЕНТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИИ

Презентации от ФОРУМ "НАУКА 2020"

ДОЦ. Д-Р РУСАЛЕНА ПЕНДЖЕКОВА - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1

ГЛ.АС Д-Р АТАНАС ТЕРЗИЙСКИ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 2

Последна промяна на 10 Февруари 2020