Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН

 

Електронен бюлетин - 04. 2022 г.

Електронен бюлетин - 03. 2022 г.

Електронен бюлетин - 02. 2022 г.

Електронен бюлетин - 01. 2022 г.

 

Електронен бюлетин - 11.01.-15.01. 2021 г.

Електронен бюлетин - 18.01.-22.01. 2021 г.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН - 25.01. - 29.01. 2021 г.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН - 01.02. - 05.02. 2021 г.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН - 08.02.-12.02. 2021 г.

ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН - 15.02. - 26.02. 2021 г.

Електронен бюлетин - 01.03.-12.03. 2021 г.

Електронен бюлетин - 15.03.-19.03. 2021 г.

Електронен бюлетин - 29.03.-02.04. 2021 г.

Електронен бюлетин - 05.04.-16.04.2021 г.

Електронен бюлетин - 05.05.-14.05. 2021 г.

Електронен бюлетин - 17.05.-28.05. 2021 г.

Електронен бюлетин - 31.05.-11.06. 2021 г.

Електронен бюлетин - 14.06. - 18.06. 2021 г.

Електронен бюлетин - 21.06.-25.06. 2021 г.

Електронен бюлетин - 28.06. - 02.07.2021 г.

Електронен бюлетин - 05.07. - 16.07. 2021 г.

Електронен бюлетин - 19.07. - 30.07. 2021 г.

Електронен бюлетин - 02.08.-13.08 2021 г.

Електронен бюлетин - 09. 2021 г.

Електронен бюлетин за месец октомври 2021 г.

Електронен бюлетин - 11. 2021 г.

Електронен бюлетин - 12. 2021 г.

Последна промяна на 03 Май 2022