Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Новини

Новини

Обява за двуседмична специализация в Испания по проект АКАДЕКОС

Заявление за двуседмична специализация

 

 

Обява за двуседмична специализация по проект АКАДЕКОС

Заявление за двуседмична специализация по проект АКАДЕКОС

 

Нова обява за обучаеми по английски език, ниво В1-В2 по проект АКАДЕКОС

Обява за обучаеми по английски език, ниво В1-В2 по проект АКАДЕКОС

Заявление за участие в обучение по проект АКАДЕКОС

Анотация на курсове по проект АКАДЕКОС

 

 

Покана за специализация по проект МОДЕРН-А

Заявление за специализация

 

Обява за подбор на преподаватели по проект АКАДЕКОС-3D технологии за проектиране и производство

Обява за подбор на преподаватели по проект АКАДЕКОС-Екологични системи в индустрията

 

 

Покана за подбор на обучители по английски език В1-В2 по проект АКАДЕКОС-04.01.2022 г.

Покана за подбор на обучители по английски език А1-А2 по проект АКАДЕКОС

Покана за подбор на обучители по английски език В1-В2 по проект АКАДЕКОС

Анотация на курсове по проект АКАДЕКОС

Заявление за обучител по проект АКАДЕКОС

Съобщение за обучаеми по английски език А1-А2 по проект АКАДЕКОС

Съобщение за обучаеми по английски език В1-В2 по проект АКАДЕКОС

Заявка за обучаем по проект АКАДЕКОС

 

ПУ „Паисий Хилендарски“ обявява конкурс за избор на хабилитирани преподаватели по проект МОДЕРН-А. Условията за кандидатстване са публикувани в обявите:

Обява в направление Биотехнологии

Обява в направление Биологически науки, Микробиология

Обява в направление Физически науки

Обява в направление Аналитична химия

 

Виртуална кръгла маса, 22.10.2021 г.

Покана за включване на студенти в обучение по проект InnoChange 

ВАЖНО! Покана на Фонд Научни изследвания

 

Старт на проект AKTORPUS

Френският институт обяви покана за проектни предложения

Покана за Международна работна среща

Фонд „Научни изследвания“ представя проекти за върхови български научни изследвания на Софийския фестивал на науката 2021

Седма тръжна процедура за България по Плана за европейските коопериращи държави (PECS) на Европейската космическа агенция

Агенция на Европейския съюз за космическата програма - EUSPA

КОНКУРС ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА РИЛА

Текущи конкурси на ФНИ

Софийски Фестивал на науката 2021

Нови конкурси на ФНИ

Конкурс на Австрийското федерално министерство за междукултурно постижение

Видеопредставяния на научни проекти, финансирани от ФНИ

Актуална информация от сайта на ФНИ

Европейски дни на научните изследвания и иновациите

Проведено обучение по проект АКТОРПУС

ВАЖНО! Информация относно поканата Teaming for Excellence по Програма Хоризонт Европа

 

Последна промяна на 12 Май 2022