Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Химически факултет » Събития

Събития

Много добра оценка за специалностите от професионално направление Химически науки

 

 

Химическият факултет получи от Националната агенция за оценяване и акредитация много добра оценка за програмна акредитация на професионално направление Химически науки със срок шест години!

В професионалното направление са включени следните образователно-квалификационни степени и специалности:

Бакалавър:

 • специалност “Химия”;
 • специалност “Компютърна химия”.

Магистър:

 • “Медицинска химия”;
 • “Органична химия”;
 • “Приложна физикохимия”;
 • “Спектрохимия”;
 • “Химия и екология”;
 • “Хранителна химия”.

Доктор:

 • научна специалност 01.05.02 Неорганична химия;
 • научна специалност 01.05.03 Органична химия;
 • научна специалност 01.05.04 Аналитична химия.

септември 2007

 

Много добра оценка за специалностите от професионално направление Педагогика на обучението по ...

 

Химическият факултет получи от Националната агенция за оценяване и акредитация много добра оценка за програмна акредитация на професионално направление Педагогика на обучението по ... със срок шест години!

В професионалното направление са включени следните образователно-квалификационни степени и специалности:

Бакалавър:

 • специалност “Химия и физика”.

Магистър:

 • “Учител по химия”.

          Доктор:

 • научна специалност 05.07.03 Методика на обучението по химия.

юни 2008

 

Последна промяна на 05 Октомври 2011