Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Дейности » Разработване на институционален План за равнопоставеност между жените и мъжете » Предимства от наличието на институционален План за равнопоставеност

Предимства от наличието на институционален План за равнопоставеност

1. Повече възможности за финансиране чрез изпълнение на:

2. Интегриране в по-голяма степен към ЕНП, чрез привеждане в съответствие с принципите, изложени в:

3. Подобряване на условията за членовете на университетската общност по отношение на баланса в професионалния и личния живот, социалния диалог и взаимодействието в общността, качеството на научните изследвания и преподаването 

Последна промяна на 06 Януари 2021