Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Събития

Събития

На тази страница ще бъде публикувана информация за семинари, кръгли маси и други събития за представяне на проекта, повишаване на осведомеността и разпространение на резултати.

Минали събития:

Последна промяна на 01 Април 2023