Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Събития » Отбелязване на Международния ден на жените и момичетата в науката

Отбелязване на Международния ден на жените и момичетата в науката

Международният ден на жените и момичетата в науката, се отбелязва на 11 февруари. Идеята за отбелязването му е на ЮНЕСКО, UN-Women, институции и партньори от гражданското общество, които имат за цел да популяризират ролята на жените и момичетата в науката. Този ден дава възможност за насърчаване на пълния и равния достъп на жените и момичетата в науката.

Равноспоставеността между жените и мъжете е световен приоритет за ЮНЕСКО, а подкрепата на младите момичета, тяхното образование и възможност да бъдат чути идеите им са двигатели за развитие и мир.

Прочетете повече: https://en.unesco.org/commemorations/womenandgirlinscienceday

Последна промяна на 03 Февруари 2021