Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Събития » Мотивационна кампания за разработване на План за равнопоставеност между жените и мъжете

Мотивационна кампания за разработване на План за равнопоставеност между жените и мъжете

 Видео представяне на мотивите за разработване на институционален План за равнопоставеност

 

 

Последна промяна на 27 Май 2021