Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Събития » Анкетно проучване за равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ "Паисий Хилендарски“ (докторанти) - 2019/2020 год.

Анкетно проучване за равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ "Паисий Хилендарски“ (докторанти) - 2019/2020 год.

Последна промяна на 23 Януари 2020