Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по икономически и социални науки » Катедри » Икономически науки

Икономически науки

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
проф. д-р Йордан Христосков
Ръководител на катедрата
 jchristoskov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Добринка Стоянова  d.stoyanova@uni-plovdiv.bg
Виолета Стоянова
Организатор
032 261 368
violeta@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Пламен Чипев 032/261 359
tchipev@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Цветка Стоенчева zvetty@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Даниела Бобева dbobeva@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ваня Иванова  
гл. ас. д-р Делян Ангелов 032 261 379
da@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Стефан Райчев raychev.stefan@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Блага Маджурова bmadzhurova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Игнат Игнатов 032/ 261 359
i_ignatov@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 11 Януари 2021