Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по икономически и социални науки » Катедри » Финанси и счетоводство

Финанси и счетоводство

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл 
проф. д-р Ваньо Консулов
Ръководител на катедрата
032 261 471
konsulov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Йорданка Любецка 032 261 471
liubetzka@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Гергана Танева 032 261 471
gergana.taneva@uni-plovdiv.bg
Даниела Лукова
Организатор
032 261 359
проф. д-р Даниела Фесчиян d.feschiyan@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Богомил Манов 032 261 471
manov@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Станимир Кабаиванов 032 261 415
stanimir.kabaivanov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Людмила Мермерска 032 261 471
mermer@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Елена Георгиева  
доц. д-р Минко Велков 032 261 471
minvelkov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Николай Пенев  
гл. ас. д-р Петър Атанасов 032 261 471
petyratanasov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Траян Йосифов

032 261 471

ас. Ясен Петков 032 261 471
yassen@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Георги Николов 032 261 471
georginikolov@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 11 Януари 2021