Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по икономически и социални науки » Катедри » Политически науки и национална сигурност

Политически науки и национална сигурност

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
доц. д-р Алексей Петров
Ръководител на катедрата
 al.petrov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Веселина Жекова 032 261 359
v.zhekova@uni-plovdiv.bg
Даниела Лукова
Организатор
 
проф. д-р Александър Маринов 032 261 359
al.marinov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Драгомир Генов 032 261 359
dragomirgenov@uni-plovdiv.bg
проф. д.н. Николай Николов  
доц. д-р Горан Стойковски 032 261 359
gorans@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Христо Панталеев h.pantaleev@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Даниела Пастармаджиева  
гл.ас. д-р Елица Христова elitza.hristova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Пеньо Георгиев 032 261 341
penyo@uni-plovdiv.bg
ас. д-р Иван Станчев ivanst@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 11 Януари 2021