Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Факултет по икономически и социални науки » Катедри » Управление и количествени методи в икономиката

Управление и количествени методи в икономиката

Специализирана страница
Преподавател  Телефон/Имейл 
доц. д-р Ангел Димитров
Ръководител катедра
032 261 365
angel.dimitrov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Мина Ангелова mina.angelova@uni-plovdiv.bg
Пламена Витковска
Организатор
032 261 365
plamena@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Иван Иванов 032 261 415
fisndean@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Галина Илиева 032 261 341
galili@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Олга Рахнева orahneva@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Таня Янкова - Лилова 032 261 234
tsvl@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Маргарита Русева 032 261 234
m_ruseva@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Вера Хаджиева verahadzhieva@uni-plovdiv.bg
ас. д-р Кирил Десев kiril.desev@uni-plovdiv.bg
ас. д-р Гергана Димитрова gergana_dim@uni-plovdiv.bg
ас. Мария Шуманска  
ас. Ани Кузманова a.kuzmanova@uni-plovdiv.bg
Последна промяна на 11 Януари 2021