Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Философско-исторически факултет » Катедри » Етнология

Етнология

Специализирана страница

Преподавател

 Телефон/Имейл

Доц. д-р Меглена Златкова
Ръководител катедра

032 261 435
meglena.zlatkova@uni-plovdiv.bg

Проф. д.н.к. Мария Шнитер

032 261 435
mschnitt@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Красимира Кръстанова
Декан на ФИФ

032 261 434
krkrastanova@uni-plovdiv.bg

Доц. д.и.н. Димо Чешмеджиев

032 261 435

Доц. д-р Добринка Парушева

032 261 435
parusheva@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Стоян Антонов

032 261 435
antonov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Мария Петрова

032 261 435
mpetrova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Борислава Петкова

032 261 435
bpetkova@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Елица Стоилова

032 261 435
elitsastoilova@uni-plovdiv.bg

Боряна Радева
административен сътрудник

032 261 435

Последна промяна на 10 Януари 2021