Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Философско-исторически факултет » Катедри » Философия

Философия

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

проф. д-р Райчо Пожарлиев
Ръководител катедра

032 261 436
pozharliev@uni-plovdiv.bg

проф. дфн Албена Хранова

032 261 436
hranova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Ина Димитрова

032 261 436
ina.dimitrova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Олга Симова

032 261 436
olgasimova@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска

032 261 436
eva_var@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Валентин Аспарухов

032 261 436
v_asparuhov@uni-plovdiv.bg

гл. ас. Тодор Петков

032 261 436
todorpetkov@uni-plovdiv.bg

ас. д-р Мартина Минева

032 261 436
martina_mineva@uni-plovdiv.bg

Кремена Цанкова
административен секретар

032 261 433
krem_che@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 10 Януари 2021