Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Философско-исторически факултет » Катедри » История и археология

История и археология

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

Доц. д-р Георги Митрев
Ръководител катедра

032 261 268
gmmitrev@uni-plovdiv.bg

Проф. д.и.н. Камен Гаренов

032 261 268
garenov@uni-plovdiv.bg

Проф. д.ф.н. Мирена Славова

032 261 289
mirenaslavova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Валентин Петрусенко

032 261 268
032 261 434
petrus@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Симеон Кацаров
Зам.-декан на ФИФ
Научен секретар на катедрата

032 261 289
simo_st@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Стоян Попов

032 261 268
stoyan_popov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Румяна Комсалова

032 261 267
komsalova@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Тодор Радев

032 261 267
todor.radev@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Димитър Димитров

032 261 289
032 261 268
dimitarvdimitrov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Пламен Славов

032 261 267
plamen.slavov@uni-plovdiv.bg

Доц. д-р Русалена Пенджекова - Христева

032 261 267
rusalena@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Мина Маринова

032 261 267
illimina@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Божидар Драганов

032 261 268
b.draganov@uni-plovdiv.bg

Гл. ас. д-р Станислав Боянов

032 261 289
stanislav_boyanov@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Надежда Кирова - Йовчева

032 261 267
kirova@uni-plovdiv.bg

Ас. д-р Самуил Шивачев

032 261 267
s.shivachev@uni-plovdiv.bg

Валентина Атанасова
историк

032 261 268
valia@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 11 Януари 2021