Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Философско-исторически факултет » Катедри » Теология

Теология

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

проф. д.н.к Мария Шнитер
Ръководител катедра

032 261 317
mschnitt@uni-plovdiv.bg

проф. д.т.н Апостол Делипапазов

032 261 317
avxentiy@uni-plovdiv.bg

проф. д-р Георги Каприев

032 261 317
kapriev@uni-plovdiv.bg 

доц. д-р Елена Арнаудова

032 261 317
elena@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Стоян Чиликов

032 216 317
stoyan.chilikov@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Маргаритка Загарова

032 261 317
zagarova@uni-plovdiv.bg

гл. ас. д-р Ивелина Николова

032 261 317
ivelinanikolova@uni-plovdiv.bg

ас. д-р Ева Ковачева

032 261 317
e_kovacheva@uni-plovdiv.bg

ас. д-р Адриана Любенова

032 261 317
alubenova@uni-plovdiv.bg

Боряна Радева
административен сътрудник

032 261 317
032 261 435

Последна промяна на 10 Януари 2021