Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Философско-исторически факултет » Катедри » Социология и науки за човека

Социология и науки за човека

Специализирана страница

Преподавател

Телефон/Имейл

доц. д-р Стойка Пенкова
Ръководител катедра

032 261 396
penkova@uni-plovdiv.bg

проф. дсн Кольо Коев

032 261 396

доц. д-р Светлана Събева

032 261 396
sabeva@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Елица Димитрова

032 261 396
e.dimitrova@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Дарин Тенев

032 261 396
darin.tenev@uni-plovdiv.bg

доц. д-р Тодор Дечев

032 261 396

гл. ас. д-р Нина Николова

032 261 396
nikolova@uni-plovdiv.bg

ас. д-р Милена Ташева

032 261 396
milenatasheva@uni-plovdiv.bg

Гергана Пирова
админитративен секретар

032 261 396
gergana.pirova@uni-plovdiv.bg

Последна промяна на 10 Януари 2021