Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Физико-технологичен факултет » Катедри » Електроника, комуникации и информационни технологии

Електроника, комуникации и информационни технологии

Специализирана страница
 Преподавател  Телефон/Имейл
доц. д-р Надежда Кафадарова
ръководител на катедрата
032 261 249
nadezhda.kafadarova@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Невена Милева 032 261 251
nmileva@uni-plovdiv.bg
проф. д-р Росица Донева 032 261 253
rosi@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Силвия Стоянова-Петрова 032 261 251
si.vest.pet@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Димитър Токмаков 032 261 251
tokmakov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Румен Попов 032 261 253
rumen.popov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Сотир Сотиров 032 261 249
sotir@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Николай Вакрилов 0899 329 686
032 261 249
n_vakrilov@uni-plovdiv.bg
ас. д-р инж. Диана Велкова Стоянова 032 261 372
dstoyanova@uni-plovdiv.bg
ас. инж. Иван Божиков ibojikov@uni-plovdiv.bg
ас. Мими Василева 032 261 313
vassileva.mimi@uni-plovdiv.bg
ас. Сашо Митов каб. 306
sasho.mitov@uni-plovdiv.bg
Цветелина Запрянова
Административен секретар
032 261 372
032 261 251
zaprianova@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 11 Януари 2021