Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Физико-технологичен факултет » Катедри » Образователни технологии

Образователни технологии

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
проф. д-р Желязка Райкова
ръководител на катедрата
032 261 270
janeraik@uni-plovdiv.bg
доц. д-р. Екатерина Писанова 032 261 372
pisanova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Елисавета Марекова 032 261 367
eligeo@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Христина Петрова 0886 96 45 54
032 261 381
h_petrova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Надежда Каймаканова 032 261 367
n_kaymakanova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Стоил Иванов 032 261 244
0886 83 83 05
stoil@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Валери Сербезов 032 261 497
serbezov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Мариана Шопова marianashopova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Валентин Кабаджов 032 261 421
vkabadzhov@uni-plovdiv.bg
ас. Делко Златански

032 261 243

преподавател д-р Мариета Атанасова 032 261 270
marieta_atanasova@uni-plovdiv.bg
физик Христо Петров 032 261 281
petrov-pd@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 11 Януари 2021