Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Физико-технологичен факултет » Катедри » Физика

Физика

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
проф. д-р Теменужка Йовчева
ръководител на катедрата
032 261 256
032 261 271
temiov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Мария Марудова-Живанович 032 261 278
032 261 380
margo@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Драгомир Господинов 032 261 278
drago@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Тодорка Димитрова 032 261 381
doradimitrova@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Ася Виранева 032 261 256
032 261 271
asia83@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Гинка Екснер 032 261 317
exner@uni-plovdiv.bg
доц. д-р Диана Дакова 0897 684 625
032 261 244
ddakova@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Иван Бодуров 032 261 256
bodurov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Иван Иванов 032 261 244
ikivanov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р Анелия Дакова 032 261 278
anelia.dakova@uni-plovdiv.bg
физик д-р Стефан Николов 032 261 291
stnikolov@uni-plovdiv.bg
физик Георги Иванов 032 261 299
dikg2002@uni-plovdiv.bg
инженер Минчо Христов 032 261 377
032 261 497

 

Последна промяна на 11 Януари 2021