Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Физико-технологичен факултет » Катедри » Машиностроене и транспорт

Машиностроене и транспорт

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
доц. д-р инж. Кънета Паскалева 0898566432
kanetapaskaleva@uni-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Огнян Сливаров slivarovmt@uni-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Станислав Алексиев stanislav_al@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Велко Рупецов velko_rupetsov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Райчо Минчев raycho_minchev@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Емил Велев emil.velev@uni-plovdiv.bg
ас. инж. Христо Радев h.radev@uni-plovdiv.bg
Петър Кименов
Техник – механик
petur_kimenov@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 11 Януари 2021