Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Факултети » Физико-технологичен факултет » Катедри » Електроенергетика и комуникации

Електроенергетика и комуникации

Специализирана страница
Преподавател Телефон/Имейл
доц. д-р инж. Слави Любомиров
Ръководител катедра
+359 89 798 9868
slavilyubomirov@uni-plovdiv.bg
проф. д-р инж. Иван Миленов milenov@uni-plovdiv.bg
доц. д-р инж. Диан Маламов malamov@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Велислава Райдовска v_raydovska@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Милена Недева nedeva_m@uni-plovdiv.bg
гл. ас. д-р инж. Даниела Шехова +359 88 798 4838
shehova_d@uni-plovdiv.bg
ас. инж. Станислав Асенов +359 87 892 3489
s.asenov@uni-plovdiv.bg
ас. инж. Димитър Недев dim_nedev@uni-plovdiv.bg
ас. Георги Кольковски +359 87 987 9213
g_n_k@uni-plovdiv.bg
инж. Ангел Чекичев +359 87 846 3587
a.chekichev21@uni-plovdiv.bg
инж. Кирил Киранов +359 88 989 0944
kiranovkiril@uni-plovdiv.bg

 

Последна промяна на 11 Януари 2021