Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » ЗАКОНИ

ЗАКОНИ

Закон за висшето образование

Закон за развитието на академичния състав в Република България

Закон за насърчаване на научните изследвания

Закон за кредитиране на студенти и докторанти

Закон за предучилищното и училищното образование

Закон за достъп до обществена информация

Последна промяна на 23 Декември 2022