Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » Публичен регистър

Публичен регистър

 

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 и т.3, във връзка с чл.6, ал.1, т.45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и заповедите за тяхното утвърждаване:

 

Декларация на Запрян Ангелов Козлуджов, ректор на Университета Заповед Р33-2418/05.06.2018г.
Декларация на Силвия Велкова Стоянова-Петрова, ръководител на ЕП Заповед Р33-2419/05.06.2018г.
Декларация на Светла Николова Сарийска, ръководител на ЕП Заповед Р33-2419/05.06.2018г.

 

Последна промяна на 11 Юни 2018