Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Управление » Документи » СПОГОДБИ

СПОГОДБИ

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Албания за взаимно признаване на документите за образование и научните степени

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимно признаване на документите за образование и научни степени

СПОГОДБА между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за взаимно признаване на документи за образование, научни степени и научни звания

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимно признаване на дипломи и свидетелства за образование, издавани от образователните институции на двете страни, и дипломи за научни степени

СПОГОДБА между правителството на Република България и правителството на социалистическа Република Виетнам за взаимно признаване на документите за образование и научни степени

Последна промяна на 21 Декември 2015