Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2021/2022 » Конкурс „Млади учени и докторанти“ 2021/2022 г.

Конкурс „Млади учени и докторанти“ 2021/2022 г.

Правила

Указания "Млади учени и докторанти"

Критерии за оценка на проекти "МУ"

Правила за отчитане на вътрешни проекти за научноизследователска дейност

 

Последна промяна на 19 Ноември 2020