Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2021/2022 » Конкурс „Зелени технологии“ 2021/2022 г. /подава се в деловодството на НПД/.

Конкурс „Зелени технологии“ 2021/2022 г. /подава се в деловодството на НПД/.

Правила

Правила за отчитане на вътр. проекти

Указания Зелени технологии 2021-2022

Последна промяна на 12 Ноември 2020