Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2021/2022 » Конкурс „Частично финансиране на научен форум“ 2021 г.

Конкурс „Частично финансиране на научен форум“ 2021 г.

Указания частично финансиране 2021

Формуляр частично финансиране 2021

Последна промяна на 12 Ноември 2020