Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Поделение "Научна и проектна дейност" (НПД) » Конкурси към ФНИ при ПУ "Паисий Хилендарски" 2021/2022 » Конкурс „Студентски проекти“ 2021/2022 г.

Конкурс „Студентски проекти“ 2021/2022 г.

Правила

Указания "Студентски проекти"

Критерии за оценка на проекти "СП"

Правила за отчитане на вътешни проекти за научноизследователска дейност

Последна промяна на 12 Ноември 2020