Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете » Политики срещу домашно насилие и уронване достойнството на жените

Политики срещу домашно насилие и уронване достойнството на жените

Екипът по проекта взе участие с глава в книга "Handbook of Research on the Role of Human Factors in IT Project Management". Една от главите в книгата "The Politics of Domestic Violence Laws Against Women and the Dignity of Womanhood: An Appraisal of Human Factor Issues in Emerging Polities" е посветена на проблеми в областта на проекта. Повече информация можете да прочетете в уеб-страницата на книгата: https://www.igi-global.com/gateway/chapter/239469

Последна промяна на 08 Април 2020