Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете » Водещи университети в равнопоставеността между жените и мъжете: Класация на Times Higher Education за 2020 година

Водещи университети в равнопоставеността между жените и мъжете: Класация на Times Higher Education за 2020 година

Топ 5 университета за равнопоставеност между жените и мъжете

1. La Trobe University

В La Trobe се провеждат редица инициативи в областта на равнопоставеността на жените и мъжете, вкл. Агенцията за равнопоставеност между жените и мъжете на работното място, SAGE Pilot (програма за акредитация и подобряване на изследователски организации за висше образование, фокусирана върху равнопоставеността) и Square the Ledger, която има за цел да отпразнува живота на жени, които са учили, преподавали и работили в университета. Вицеканцлерът на La Trobe Джон Деуар заявява, че е „дълбоко ангажиран с постигането на равнопоставеност на жените и мъжете във всички области на университетския живот“, вкл. равно представителство на жените на висши ръководни длъжности и във всички звена и департаменти.

2. Western Sydney University

 

Университетът има награда за равнопоставеност между жените и мъжете от Агенцията за равенство между половете на федералното правителство. Институцията притежава това звание през последните 15 години. Университетът има разработена програма за обучение на уважителни отношения, посветена на посветена на борбата със сексуалното насилие в кампуса, Стратегия за равнопоставеност между жените и мъжете и План за действие 2015-2020. Една от ключовите цели на плана е да подкрепи усилията на университета за набиране, задържане и подпомагане на кариерното развитие на жените. Сред въведените мерки са и подобрени съоръжения за кърмене в кампуса, допълнителен отпуск за персонала, преживял домашно насилие, и разработване на политика за равнопоставеност между жените и мъжете.

3. Trinity College Dublin

 

През 2017 год. в университета е създаден Център за равнопоставеност между жените и мъжете и лидерство, основната цел на който е прилагане на стратегии за постигане на равнопоставеност между жените и мъжете в институцията. Центърът е домакин на дискусии с успели жени, спонсорира жени за участие в Програмата за развитие на лидерството на Aurora и финансира семинари на изследователи от млади учени от женски пол.

4. University of Bologna

Университет в Болоня има разработен План за равнопоставеност между жените и мъжете, който насърчава кариерата на жените и се бори с напускането на работното място от жени. Като ангажимент към SDG 5, университетът планира да публикува ежегодно данни за пола и да създаде бюро за подкрепа на студенти с проблеми, свързани с LGBTQ +. Университетът планува да изпълнява съвместни проекти с гражданска полиция и доброволчески сдружения, за да гарантира, че студентите в университета са наясно с насилието, свързано с пола.

5. University of Worcester

Докладът за разликата в заплащането на мъжете и жените в Университета в Уорчестър през 2018 г. показва, че средната разлика в заплащането на мъжете и жените е 2,09%, което е много по-малко от средната стойност за Обединеното кралство - 17,9%. Според данните в доклада 63% от служителите са жени и жените са представени на всички ръководни нива.

Източник: https://www.timeshighereducation.com/

Последна промяна на 08 Юли 2021