Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете » Жените с дигитални умения - 2020

Жените с дигитални умения - 2020

Жените в цяла Европа провяват по-малко желание да натрупат специализирани цифрови умения и да работят в тази област в сравнение с мъжете.

Според индекса на Комисията „Women in Digital (WiD) Scoreboard" за 2020 г., само 18% от специалистите в областта на ИКТ са жени и различието между половете се забелязва по всички 12 измерени показателя. Най-активни в цифровата икономика са жените от Финландия, Швеция, Дания и Холандия. Жените в България, Румъния, Гърция и Италия проявяват най-малко желание да участват, било чрез заетост, използване на интернет или умения.

WiD наблюдава какво е участието на жените в цифровата икономика. Като част от индекса за цифрова икономика и общество DESI, той оценява постигнатите резултати от държавите-членки в областта на използването на интернет, уменията на потребителите за работа в интернет, както и специализираните умения и заетостта въз основа на 12 показателя.

Повече информация за това как се справя България по отношение на участието на жените в цифровата икономика можете да прочетете тук.

 

Последна промяна на 18 Февруари 2021