Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Информация по теми, свързани с равнопоставеност на жените и мъжете » Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете

Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете

Европейските публични институции разполагат с около година, за да разработят и съгласуват планове за равнопоставеност между жените и мъжете

На конференцията на Европейската комисия „Дни на научните изследвания и иновациите“, 22 септември 2020, генералният директор на дирекция „Научни изследвания и иновации“ съобщи, че всички публични институции ще трябва да разработят и прилагат планове за равнопоставеност между половете, за да отговарят на условията за финансиране по новата програма „Хоризонт Европа“. Рамковата програма „Хоризонт Европа“ (2021-27е амбициозна програма за научни изследвания и иновации на стойност 100 милиарда евро, която е приемник на „Хоризонт 2020“. За повече информация https://www.researchprofessionalnews.com/rr-news-europe-horizon-2020-2020-9-gender-equality-plans-to-be-mandatory-for-horizon-europe/

Последна промяна на 13 Октомври 2020