Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Spear

Spear

 

 

 

  

www.gender-spear.eu

 

 

 

https://www.instagram.com/spearproject/

https://www.linkedin.com/company/spear-project/

        https://twitter.com/SpearProject/

 

  

  https://uni-plovdiv.bg/pages/index/1557/

 

 

   

 

Последна промяна на 17 Октомври 2019