Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Научни публикации и публикации в пресата

Научни публикации и публикации в пресата

Научни публикации:

Публикации в пресата:

Последна промяна на 03 Ноември 2021