Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Обучение

Обучение

 

Равнопоставеност между мъжете и жените в академичните среди

(оригинална версия на английски език)

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (41:32 минути)

 

Анализиране и оценяване на състоянието в институцията - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 1 и 2

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (20:20 минути)

Уеб-сайт на български език

Разработване на План за равнопоставеност - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 3

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (8:00 минути)

Изпълнение на План за равнопоставеност - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 4

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (6:27 минути)

Мониторинг и оценяване на изпълнението на Плана за равнопоставеност и бъдещи инициативи - EIGE’s GEAR tool: Стъпка 5 и 6

(оригинална версия на английски език)

 

Кратка версия без звук

Разширена версия със звук (9:14 минути)

EIGE’s GEAR tool: уеб-сайт с всички стъпки на български език

Пречки, дилеми и съпротива при изпълнение на Планове за равнопоставеност между жените и мъжете

(оригинална версия на английски език)

Последна промяна на 03 Ноември 2021