Големина на шрифта:
-
-
-
Схема:
-
-
-

Настройки

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ"

Начало » Структура » Обслужващи звена » Регионален център за дистанционно обучение » Научно-изследователска и проектна дейност » Проекти » SPEAR » Галерия

Галерия

 

Представяне на План за равнопоставеност между жените и мъжете на Пловдивски университет на уебинар "Без насилие и стереотипи", организиран от Българска платформа към Европейско женско лоби, 28.06.2021, онлайн

   
   

 

Среща със заинтересовани лица с участието на партньори по проект SPEAR (University of Southern Denmark, Uppsala Universitet, Joanneum Research), проведена в рамките на SPEAR’s LSC2 FIRST SITE VISIT “From Planning to Implementing and Sustaining GEPs”, 11.06.2021, онлайн

   
   
   
   

 

Представяне на План за равнопоставеност между жените и мъжете на Пловдивски университет пред партньори по проект SPEAR в рамките на SPEAR’s LSC2 FIRST SITE VISIT “From Planning to Implementing and Sustaining GEPs”, 7.06.2021, онлайн

   
   

 

Информационна среща Разработване, изпълнение и мониторинг на План за равнопоставеност между жените и мъжете в ПУ, 29.01.2021 г., онлайн

   

 

Дискусия на тема: „Сравнителен анализ на състоянието на равнопоставеността между жените и мъжете в ПУ и ЮЗУ и как могат да бъдат преодолени откритите критични моменти", зала 1302, Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград, зала 1302, 29.10.2020г., 15:00 часа

   
   

 

Презентация "Проект SPEAR: Подкрепа за въвеждане на планове за равенство между половете в академичните среди и научноизследователската дейност" на Национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество", 31.05.2019 г., Пловдив

   
 

 

 

 Кръгла маса "Полза и необходимост от политики по равнопоставеност на жените и мъжете в академичните среди и научноизследователската дейност", 20.06.2019, Пловдив

Презентация "Европейски и национални политики за равноспоставеност на жените и мъжете. Проект SPEAR Project" на Юбилейна международна научна конференция "ИКОНОМИЧЕСКА И СОЦИАЛНА [ДЕЗ]ИНТЕГРАЦИЯ", 27.06.2019 г., Пловдив

Последна промяна на 09 Август 2021